Vereniging van Eigenaren Ludgerhof

Als je nu komt betreed je niet zomaar een pleintje waaraan woningen ligen. Het heeft iets bijzonders, je moet voor je gevoel een beetje om de lage poort door te gaan.

De opgetilde wand met daaronder de rij kolommen is in zijn volle breedte aanwezig. Het moment dat je van de voorhof de eigenlijke kerkruimte inloopt, moet je voor je gevoel nog een keer bukken. Dan overzie je het plein met de overblijfselen van de sacristie en de versteende plek van het koor. De grote zeggingskracht daravan is gebleven. Door de ramen aan de pleinkant klein te houden is de

Kerken zijn door de eeuwen aangepast aan nieuwe behoeften en trends of vervangen door een groter exemplaar als de gelovigen dat wenselijk vonden. De sporen van deze gedaantewisselingen maken de geschiedenis aanschouwelijk. Een sprekend voorbeeld hiervan staat in de middeleeuwse stad Siena in Toscane. De zwart-wit gestreepte duomo en zijn stedelijke setting zijn voor architecten tot de dag van vandaag een bron van inspiratie.

De bouw van de duomo van Siena is in 1136 gestart en bereikte rond 1215 zijn huidige omvang in de gedaante van een imposante Gotische kathedraal. In het begin van de veertiende eeuw werd het plan opgevat om de kerk drastich te vergroten door het schip om te toveren in een dwarsschip en daar an de zijkant een gigantish nieuw schip an te bouwen. Toen de bouw goed en wel op gang was gekomen brak echter in 1348 de pest uit en de Zwarte Dood eiste het leven van de helft van de bevolking van Siena. Het plan werd afgeblazen en wel voorgoed. Het schip bleef dakloos en veranderde gaandeweg in een prachtig besloten pleintje van dertig bij vijftig meter. Wat als binnenruimte was bedoeld werd op deze manier tot een openbare intieme ruimte, waaraan woningen en een museum werden gebouwd.

Gerard Schouten

De Ludegerkerk van Gerard Schouten, die in het jaar 2000 op zesenzeventigjarige leeftijd overleed, blinkt uit door eenvoud en pure ruimtelijkheid en juist vanwege deze kwaliteiten bleek het gebouw zich uitstekend te lenen voor een vergelijkbare functiewisseling. Het is verheugend dat op deze plek van Lichtenvoorde nieuw leven kan worden ingeblazen, waardoor de herrineringen aan de kerk kunnen worden vastgehouden en aan Lichtenvoorders een eenmalige woonomgeving wordt geboden.